Grafikkforside 

Denne forsiden består av en nøytral farge som dekker bakgrunnen samt knuten som vannmerke over. Denne forsiden ligger klar i mal, og man trenger bare å legge inn tittel på presentasjonen. Innsiden i powerpointmalen har definerte fontstiler med støttefonten Arial regular, bold og italic. 

Fotografi på forside 

Forside med fotografi er mer krevende å bruke enn grafikkforside. Bør derfor brukes når det er viktig å vise fotografi. 

Knuten ligger her som vannmerke bak bildet, da det vil kreve for mye av det enkelte foto å legge denne over bildet. 

Foto bør også ha samme format for å fylle ut hele bildeboksen, her må det brukes skjønn. 

Alternativt bruker man grafikkforside med titler og fotografiet på side 2 dersom det er viktig å vise foto og dette ikke ser bra ut som forside, eller at titler blir vanskelige å lese over fotografi. 

Det må også vurderes å bruke sort el. hvit skrift utfra det enkelte fotografi.