Hjem/Om Fauske/Logo og profil/Powerpointmal
Powerpointmal utklipp

Powerpointmal

Powerpointmalen inneholder malsider med grått rammeverk og forside med rødt rammeverk. Knuten ligger som vannmerke over hele forsiden. Det er to alternative forsider. Powerpointmal

Grafikkforside 

Denne forsiden består av en nøytral farge som dekker bakgrunnen samt knuten som vannmerke over. Denne forsiden ligger klar i mal, og man trenger bare å legge inn tittel på presentasjonen. Innsiden i powerpointmalen har definerte fontstiler med støttefonten Arial regular, bold og italic. 

Fotografi på forside 

Forside med fotografi er mer krevende å bruke enn grafikkforside. Bør derfor brukes når det er viktig å vise fotografi. 

Knuten ligger her som vannmerke bak bildet, da det vil kreve for mye av det enkelte foto å legge denne over bildet. 

Foto bør også ha samme format for å fylle ut hele bildeboksen, her må det brukes skjønn. 

Alternativt bruker man grafikkforside med titler og fotografiet på side 2 dersom det er viktig å vise foto og dette ikke ser bra ut som forside, eller at titler blir vanskelige å lese over fotografi. 

Det må også vurderes å bruke sort el. hvit skrift utfra det enkelte fotografi.