Fauske er en kommune vi er stolt over. og vi skal i fellesskap gjøre den enda bedre gjennom fokus på folkehelse. Det vil gi oss et fortrinn inn i fremtiden. God helse gjennom alle livets faser er et mål. 

Folkehelsearbeidet i Fauske kommune skal gjøre innbyggerne bedre i stand til å bevare helsen. God helse må betraktes som en ressurs i det daglige liv, ikke som tilværelsens mål. 

Et godt folkehelsearbeid krever innsats på tvers av sektorer og forvaltningsnivå, gjennom strukturelle og befolkningsrettede tiltak. Folkehelsearbeid skal inngå som en viktig del av kommunens virksomhet, i alle enheter og forankres både planmessig, organisatorisk, faglig og økonomisk. 

På bakgrunn av dette målet er visjonen “Folkehelsekommunen der alle trives” vedtatt. Vi skal strekke oss etter dette målet, og vi skal minne hverandre på det hver dag ved å bruke det som vårt slagord.