Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Info til folkevalgte

Informasjon til folkevalgte

27. mars 2018

Her finner du informasjon som kan være nyttig for deg som folkevalgt:

Godtgjørelsesskjema 2019 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2018 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2017 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2016 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2015 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2014 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelsesskjema 2013 for kommunal møtevirksomhet - Skjema som benyttes ved krav om utbetaling av møtegodtgjørelse, fastgodtgjørelse, skyssgodtgjørelse, telefongodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste. 
 Diverse reglement: 
- Reglement for kommunestyre og formannskap - Vedtatt i kommunestyre 11.02.2016
- Godtgjørelsesreglement for kommunale ombuds- og tillitsverv i Fauske kommune - Vedtatt i kommunestyre 12.12.2019

Vedlegg for 2013 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2014 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2015 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2016 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2017 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2018 § 3.2 - 3.6
Vedlegg for 2019 § 3.2 - 3.6
- Reglement for folkevalgtes innsynsrett - Vedtatt i kommunestyre 06.04.2006