Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Kommunereformen
Valg Fauske sentrum kommunereformen 2 velgere

Totalt 21,9 % oppslutning rundt valget i kommunereformen i Fauske kommune

29. mai 2016

I alt 1746 personer over 16 år har stemt ved valget rundt kommunereformen. Det er 21,9 % av de totalt 7967 stemmeberettigede. Stemmene fordeler seg slik i kommunen: alternativet Fauske - Bodø 11,2 %, egen kommune 60,4 %, stor-Salten 5,9 % og Indre Salten 22,3 %.

Valg Fauske sentrum kommunereformen opptelling

Fauske sentrum har 17,4 % valgdeltakelse

29. mai 2016

Stemmetellingen for Fauske sentrum rundt kommunereformen er avsluttet. Stemmene fordeler seg slik: Fauske-Bodø 6%, stor-Salten 6%, egen kommune 58,8% og Indre Salten 25,6%. Totalt var det 17,4% oppslutning rundt valget. Tallene totalt for kommunen kommer snart.

Valg kommunereform opptelling Finneid

Finneid har 18,2% som har stemt

29. mai 2016

Kommunereformen fikk 18,1% av befolkningen på Finneid til å stemme i kommunereformens valg i dag. Stemmene fordeler seg slik: Fauske-Bodø 11,6%, stor-Salten 3,65%, egen kommune 65,85% og Indre Salten 18,9%.

Valg flagging

Strømsnes og Sulitjelma ferdig talt opp

29. mai 2016

Dagens valg i Strømsnes i forbindelse med kommunereformen viser at 21,3% har stemt. Disse fordeler seg slik: Fauske-Bodø 23,83%, stor-Salten 11,91%, egen kommune 52,33% og Indre Salten 11,91%. I Sulitjelma har 27,4% vært og stemt. Stemmene fordeler seg slik: Fauske-Bodø 7,9%, stor-Salten 2%, egen kommune 74,2% og Indre Salten 15,9%.

Valg

Kosmo og Kvitblik ferdig talt

29. mai 2016

Under valget rundt kommunereformen er kretsene Kvitblik og Kosmo ferdig talt. Der er det henholdsvis 16,2% og 23% som har stemt. I Kvitblik var disse fordelt slik: Fauske-Bodø 1,35%, stor-Salten 2,70%, egen kommune 63,5% og Indre Salten 32,4%. Stemmetallene for Kosmo: Fauske-Bodø 25%, stor-Salten 6,25%, egen kommune 50% og Indre Salten 18,75%.

Forhåndsstemmer kommunereform

3 % har stemt på forhånd

29. mai 2016

Av de stemmeberettigede i Fauske kommune, har 3% stemt på forhånd. Disse stemmene er fordelt slik: Egen kommune 61%, Indre Salten-alternativ 25%, Stor-Salten 5% og Fauske-Bodø 9%.

PPkommunereformen utklipp

Presentasjon av alternativene

Rådmannens presentasjon på folkemøtene

25. mai 2016

I løpet av april og mai har Fauske kommune hatt tre folkemøter: Fauske sentrum, Sulitjelma og Valnesfjord. Der hadde rådmann Geir Mikkelsen denne presentasjonen: 16_kommunereformen_folkemøter.pdf

Folkeavstemning

Forhåndsstemming til og med fredag 27. mai

23. mai 2016

Det vil bli avholdt folkeavstemning i Fauske søndag 29. mai 2016. Du kan avgi stemmer på disse stedene: Fauske, Sulitjelma og Valnesfjord.

I Sulitjelma er stemmelokalet på Sulitjelma skole. Åpningstid: kl. 11.00 - 20.00.

På Fauske er stemmelokalet på administrasjonsbygget. Her vil bosatte i krets Finneid, Fauske og Kvitblik kunne stemme. Åpningstid: kl. 11.00 - 21.00.

I Valnesfjord er stemmelokalet på Valnesfjord Helse- og omsorgssenter. Her vil bosatte i krets Strømsnes og Kosmo kunne stemme. Åpningstid: kl. 11.00 - 20.00.

I tillegg vil det bli mulighet til å avgi forhåndsstemme på servicetorget i perioden 25. april - 27. mai 2016. Alle som er manntallsført i Fauske innen 30. mars 2016 og nedad fyller 16 år i dette året, har anledning til å stemme.

Ambulerende stemmegivning

18. mai 2016

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme på annet sted, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg.

Det kan forhåndstemmes fram til og med fredag 27. mai 2016.

Trykk her for søknadsskjema.

Folkemøter Sulitjelma og Valnesfjord

Husk folkemøter i Sulitjelma og Valnesfjord

09. mai 2016

I dag mandag 9.5. er det folkemøte i Sulitjelma, og i morgen i Valnesfjord. Begge steder klokken 18.00. Les mer informasjon her: kommunereform valg og folkemøter annonse.jpg