rosinia og sauen

TEATER

Liker du å spille teater? Da er kanskje teaterfag noe for deg?

Her får du lære om dramalek, improvisasjon/teatersport, rollespill og skuespillerteknikk.         
Du får være med og sette opp teaterstykker som vi lager selv eller som er skrevet av andre. Oppsettingene kan variere fra år til år, fra flere og små til større produksjoner.

Teaterfag er fra 2.trinn og oppover og undervisningen foregår i grupper på ca.10 elever. Gruppene har dette skoleåret timer på tirsdager i kulturskolens tegnesal.

Lærer: Cecilie Aurora Karlsen                                                         
Undervisningssted: Tegnesalen i kulturskolens lokaler i Sjøgata

 

felleskunst

VISUELL KUNST

Vårt tilbud innen visuelle kunstfag er billedkunst. Her skaper vi visuelle uttrykk gjennom pensler, blyanter, dataillustrasjon og tredimensjonale uttrykk (skulptur, installasjon o.l.)! Begynnerelever får mulighet til å prøve mange ulike teknikker og materialer. De får arbeide med tegning med blyant, kull, pastellkritt, collage, male med akrylfarger, lage små skulpturer i forskjellige materialer og lage enkle trykk. Noen ganger jobber vi kanskje i mixed media (flere teknikker i samme oppgave).

På mellomstadiet bygger man på det man har lært på begynnerstadiet. Man får tilbud om å lære mer avanserte teknikker. Man får arbeide med ulike måter å uttrykke seg på, som frihåndstegning eller maleri etter modeller, stilleben, kroki osv. Elevene får innføring i ulike teknikker som perspektiv, lys/skygge og komposisjon. I tillegg lærer vi litt om kunstnere og tendenser i kunsthistorien og bruker dette som inspirasjon til egne arbeider. Eldre og mer viderekomne elever kan også få bruke bildeprogrammet Photoshop som verktøy i enkelte oppgaver.

Elevene betaler en materiellavgift hvert semester for nødvendig arbeidsmateriell. Kommunestyret fastsetter prisen årlig i sitt Betalingsregulativ.            

Utstillinger: Bildefaggruppene deltar på kulturkafè med utstillinger på lik linje med andre kulturskoleelever. I tillegg legges det opp til minst én utstilling per semester.
Gruppene har dette skoleåret undervisning på torsdager.

Lærer: Cecilie Aurora Karlsen                                                        
Undervisningssted: Tegnesalen i kulturskolens lokaler i Sjøgata

 

Piano

Piano/tangent

Kulturskolen tilbyr undervisning; instrument må eleven ha selv. Konferér gjerne med kulturskolen når det gjelder størrelse på instrumentet som eleven skal spille på hjemme. Det er mulig å leie instrument ved Fauske Bibliotek. Skriv «musikkinstrument for utlån» i søkefeltet og trykk søk. Det er 18 års grense for utlån av instrumenter fra biblioteket, se også Bibliotekets lånereglement.

Opplæringen består av grunnleggende pianospill, notelære, rytme, takt, besifring og andre musikalske elementer (styrkegrader, frasering etc.).
Elevene lærer å spille med begge hender etter G- og F-nøkkel.

Progresjonen tilpasses elevenes forutsetninger. Elevene tilbys opplæring i forskjellige sjangere alt fra klassisk musikk, pop, blues og improvisasjon til å akkompagnere på piano (besifringsspill). En viktig del av undervisningen er samspill med andre pianister (piano-orkester) og i små ensembler eller band. Undervisningen skjer på ettermiddag/kveld. Opplæringen forutsetter øving på eget instrument hjemme.

Lærer:Yuriy Penev                                                                                                    
Undervisningssted: Kulturskolens lokaler i Sjøgata, Yuriys kontor (2.etg.)

 

Gitar

Gitar

Kulturskolen tilbyr undervisning på akustisk gitar! Du lærer å spille etter tabulatur, noter og besifring, samt grunnleggende teknikker i ulike genre og stilarter.
Du får opplæring i akkompagnement (besifringsspill), improvisasjon (blues og pentaton skaler) og samspill. Begynneropplæringen blir fortrinnsvis gitt i grupper på 2-3 elever.

Gitarundervisningen foregår både individuelt og i grupper, alle ukedager.
Opplæringa forutsetter øving hjemme.                                                                                           
Kulturskolen leier ikke ut gitarer. Det er mulig å leie instrument ved Fauske Bibliotek.            
Skriv «musikkinstrument for utlån» i søkefeltet og trykk søk. Det er 18 års grense for utlån av instrumenter fra biblioteket, se også Bibliotekets lånereglement.

Lærer: Yuriy Penev
Undervisningssted: Kulturskolens lokaler i Sjøgata, Yuriys kontor (2.etg.)

 

Musikk

Treblås

Treblås-instrumentene:Tverrfløyte, klarinett, saksofon

Kulturskolen tilbyr undervisning på treblås-instrumenter; instrument kan leies hos korpsene. På treblås-instrumenter er det viktig å lære om pust og pusteteknikk. I tillegg består opplæringen blant annet av notelære, rytme, takt, musikk i ulike genre og andre musikalske elementer (styrkegrader, frasering etc.).  Progresjonen tilpasses elevenes forutsetninger. Det jobbes med korps-stoff på kulturskoletimene når det er ønske/behov for det. Opplæringa forutsetter øving hjemme.

Lærer:  Ole-Morten Granlund (vikar 2015/2016)                                                  
Undervisningssted:    Kulturskolens lokaler i Sjøgata, Treblås-lærers kontor (2.etg.)

 

Fiolin

På fiolin kan du spille masse forskjellig musikk!

I undervisningen vektlegges det at eleven får spille et variert repertoar som er tilpasset sitt nivå, samtidig som det gis opplæring i notekunnskap og teknikk. Noen elever bruker lærebok, mens andre ganger er det mer hensiktsmessig å bruke et variert utvalg noter fra mange ulike kilder.
Kulturskolen leier ut fioliner i ulike størrelser. Pris for leie av fiolin er kr. 200,- pr semester.  Opplæringen forutsetter øving hjemme.

Lærer: Jasmina Kozic                                                                      
Undervisningssted: Kulturskolens lokaler i Sjøgata, Jasminas kontor (2.etg.)
 

Thomas
Sanglærer Thomas

Sang

Kulturskolen tilbyr nå undervisning på sang, et svært populært tilbud.

Elevene får innføring i hvordan stemmeapparatet er bygd opp og hvordan stemmen fungerer rent fysiologisk. De jobber med grunnleggende sang- og pusteteknikk, formidling av tekst/innhold, utforsker ulike uttrykk og stemmeklanger og de bruker ørene godt til lytting. Timene er preget av mye glede og selvfølgelig jobbing med avspenning, pust/støtte, registerutjevning, klang, intonasjon og gehørtrening, tekstuttale, dynamikk, språk, litt mikrofonteknikk og en masse musisering.

Lærer: Thomas Andreassen                                                                   
Undervisningssted: Kulturskolens lokaler i Sjøgata, Thomas' kontor (2.etg.)

 

Syng for livet!

«Syng for livet!» er et formiddagstilbud for voksne som rett og slett liker å synge. Vi møtes annenhver onsdag i en time og synger ulike sanger sammen, en slags ‘syng-med-oss’-stund.

Datoer for tilbudet finner du her.

Ledes av Thomas Andreassen                                                                                             
Undervisningssted: Tegnesalen i kulturskolens lokaler i Sjøgata

 

Skreddersydd tilbud

Hvis du ønsker et annet tilbud.

Ved Fauske Kulturskole er alle barn og ungdommer velkommen. Her finnes det muligheter, selv om de eksisterende tilbudene ikke passer helt. Vi ønsker å hjelpe, veilede og imøtekomme! -og kanskje skreddersy et tilbud? Ta kontakt.

 

ukulele

KUNSTSKAPET

KunstSkapet er et gratis tilbud som gis rett etter skoletid for elever på 3. og 4.trinn. Målet med KunstSkapet er å gi elevene mulighet til å bli bedre kjent med ulike kunstuttrykk og å lære, oppleve og mestre sammen med andre. Elevene får smakebiter fra kulturskolens tilbud.

Undervisningen gjennomføres i bolker på 6 uker, 1 i høstsemesteret og 3 i vårsemesteret. 

 

ANNET

Her vil det ligge informasjon om kurs, prosjekter, seminarer og ‘annet’. ‘Annet’ kan være linker til aktuelle sommerleirer eller andre kunst-treff.