Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/NAV Fauske
NAV forside tulipaner
NAV Fauske

Velkommen til NAV

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester.


Hovedmålene til NAV er:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
  • Et velfungerende arbeidsmarked
  • Rett tjeneste og stønad til rett tid
  • God service tilpassa brukeren sine forutsetninger og behov
  • En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Kontakt oss

NAV Fauske

Besøksadresse: Sjøgata 51

Åpningstid: Ukedager mellom kl. 12.00 - 14.00

Tlf: 55 55 33 33

Kontakt oss

NAV Fauske

Besøksadresse: Sjøgata 51

Åpningstid: Ukedager mellom kl. 12.00 - 14.00

Tlf: 55 55 33 33