Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Tildelingskontoret
DSC_0131
Tildelingskontoret

Velkommen til oss

Vi har for tiden to omsorgsboliger ledige. Frist for søknad 25.01.2019.

Omsorgsbolig kan tildeles personer som har et omfattende bistandsbehov, og der det er vanskelig å gi tilstrekkelig helsehjelp i hjemmet.

* Strømsnes BRL. , Strømsnessletta 3, 8215 Valnesfjord. Andelsnr 10. 3-romsleiligh. Til salgs. Kr 214 750. Felleskostnader p.d.d kr 5400.

* Radioskogen BL, Skoanveien 8 c. 8200 Fauske. Andelsnr 4, 3-roms leilighet. Til slags  kr 462.085,-   Felleskostnadene er p.d.d. 6.100,-  økes med kr 100,- fra og med 01.01.2019.

Spørsmål/info: Fauske Kommune ved Tildelingskontoret, tlf: 75 60 41 00

Skriftlig henvendelse: Fauske Kommune, Tildelingskontoret, Boks 93, 8201 Fauske

 

Ett sted for brukere å henvende seg til 

  • Sikre innbyggere lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor
  • Sikre faglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov 
  • Koordinere  tjenestetilbudet for de som trenger  ulike tjenester
  • Sikre at brukere  får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester  

Et tverrfaglig team ved Tildelingskontoret behandler søknader og fatter vedtak med bakgrunn i kartlegging, evt hjemmebesøk. Etter at vedtak er fattet går bestilling til avdelingen som er ansvarligfor tjenesten. Dette kan være sykehjem, rehabiliteringsavdeling, hjemmetjenesten, miljø- og habiliteringstjenesten eller rus- og psykisk helsetjeneste.

Kontakt oss

Telefon: 75 60 41 00

Mandag - Fredag kll 10:00 - 14:00

 

Send oss gjerne epost også; tildelingskontoret@fauske.kommune.no

(Sensitive personopplysninger, fødselsnummer med personnummer, bes sendt pr vår postadresse) 

 

Besøksadresse: Torggata 21, 8200 Fauske - administrasjonbygget, 3 etg. 

 

Henvendelse: Servicetorget 1 etg. eller ring oss og avtal tid på forhånd, slik at du er sikret at vi har god tid til deg og din situasjon når du kommer. 

Postadresse:       Tildelingskontoret

                             Postboks 93

                             8201  Fauske

 

 

 

Kontakt oss

Telefon: 75 60 41 00

Mandag - Fredag kll 10:00 - 14:00

 

Send oss gjerne epost også; tildelingskontoret@fauske.kommune.no

(Sensitive personopplysninger, fødselsnummer med personnummer, bes sendt pr vår postadresse) 

 

Besøksadresse: Torggata 21, 8200 Fauske - administrasjonbygget, 3 etg. 

 

Henvendelse: Servicetorget 1 etg. eller ring oss og avtal tid på forhånd, slik at du er sikret at vi har god tid til deg og din situasjon når du kommer. 

Postadresse:       Tildelingskontoret

                             Postboks 93

                             8201  Fauske