Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
DSC_0131
Tildelingskontoret

Velkommen til oss

 

Ett sted for brukere å henvende seg til 

  • Sikre innbyggere lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor
  • Sikre faglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov 
  • Koordinere  tjenestetilbudet for de som trenger  ulike tjenester
  • Sikre at brukere  får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester  

Et tverrfaglig team ved Tildelingskontoret behandler søknader og fatter vedtak med bakgrunn i kartlegging, evt hjemmebesøk. Etter at vedtak er fattet går bestilling til avdelingen som er ansvarligfor tjenesten. Dette kan være sykehjem, rehabiliteringsavdeling, hjemmetjenesten, miljø- og habiliteringstjenesten eller rus- og psykisk helsetjeneste.

Kontakt oss

Telefon og besøkstider for Tildelingskontoret fra 01.01.2020.

 

 

Vi tar etter avtale, mot besøkende hver tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 14.00

 

Vi besvarer telefon fra publikum, hver mandag, tirsdag, og torsdag mellom 10.00 og 14.00.

 

 

Telefonen blir satt over til Servicetorget utenfor gjeldende åpningstid.

 

Vi kan også nås på vår e-post adresse:  Tildelingskontoret@fauske.kommune.no

 

Kontakt oss

Telefon og besøkstider for Tildelingskontoret fra 01.01.2020.

 

 

Vi tar etter avtale, mot besøkende hver tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 14.00

 

Vi besvarer telefon fra publikum, hver mandag, tirsdag, og torsdag mellom 10.00 og 14.00.

 

 

Telefonen blir satt over til Servicetorget utenfor gjeldende åpningstid.

 

Vi kan også nås på vår e-post adresse:  Tildelingskontoret@fauske.kommune.no