Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

 Det er tatt 129 tester. Èn person er bekreftet smittet. 

[LES MER]
DSC_0131
Tildelingskontoret

Velkommen til oss

 

Ett sted for brukere å henvende seg til 

  • Sikre innbyggere lik tilgang på tjenester uavhengig av hvor i kommunen de bor
  • Sikre faglig og helhetlig vurdering av den enkelte søkers hjelpebehov 
  • Koordinere  tjenestetilbudet for de som trenger  ulike tjenester
  • Sikre at brukere  får helhetlige, fleksible og forutsigbare tjenester  

Et tverrfaglig team ved Tildelingskontoret behandler søknader og fatter vedtak med bakgrunn i kartlegging, evt hjemmebesøk. Etter at vedtak er fattet går bestilling til avdelingen som er ansvarligfor tjenesten. Dette kan være sykehjem, rehabiliteringsavdeling, hjemmetjenesten, miljø- og habiliteringstjenesten eller rus- og psykisk helsetjeneste.