Forside/Tjenester/Politikk og innsyn/Kommunereformen/Folkeavstemning

Hvordan delta i folkeavstemningen hvis jeg ikke oppholder meg i kommunen?

Om du ikke oppholder deg i kommunen på valgdagen for den rådgivende folkeavstemningen eller under forhåndsstemmeperioden, kan du sende din stemme pr. brev. Dette gjelder både om du oppholder deg et annet sted i landet eller utenlands.

Slike stemmer sendes i forhåndsstemmeperioden – fra og med 25. april. Du må sørge for å sende stemmen sin så tidlig at den er hos kommunen før avstemningsdagen – altså mottatt i kommunen før 29. mai 2016.

Når man stemmer på forhånd, er det vanligvis en offentlig oppnevnt stemmemottaker som tar imot stemmen. Stemmemottakere har alt nødvendig materiell og sørger for at stemmen sendes dit den skal.

Ved folkeavstemning er det ikke mulighet til å avlegge vanlig forhåndsstemme i andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig materiell, det vil si stemmeseddel og tre konvolutter.

Du kan bruke helt vanlige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de ulike benevnelser:

Om du ikke har mulighet til å skrive ut, kan du bruke et hvitt, blankt ark og skrive hvilket alternativ du stemmer på. Du må også skrive på seddelen at det gjelder Folkeavstemning 2016 i Fauske kommune.

Fremgangsmåte ved brevstemmegivningen:

  • Finn fram til det alternativet du ønsker å stemme for. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.

  • Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten og lim igjen. Skriv utenpå omslagskonvolutten:

  1. Brevstemme – Folkeavstemning 2016 i Fauske kommune
  2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
  3. Skriv under med sted, dato og navn
  4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningen på omslagskonvolutten. Vitnets adresse og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.
  • Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til: Valgstyret i Fauske, Postboks 93, 8201 Fauske. Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten. For å bli godkjent må stemmegivningen være kommet frem til valgstyret/kommunen før 29. mai 2016.

 

Tips en venn Skriv ut