Hjem/Tjenester/Vann, vei og avløp/Avløp

Vann og avløpsgebyr

27. april 2016

Informasjon gjeldende for abonnenter som innstalerer vannmåler

Avløp

19. januar 2016

Fauske kommune drifter fire avløpsanlegg. To av anleggene heholdsvis på Fauske og Furnes (Skaft) i Valnesfjord er av typen silanlegg. Avløpsanleggene i Daja v/fjellandsbyen og i Østerkløft er biologisk/kjemisk renseanlegg.

Silanleggene og renseanleggene er bygd i tråd med de krav som gjelder mht. utslippstillatelse gitt av Nordland Fylkeskommune. Slammet som blir silet ut ved silanleggene blir samlet opp i konteiner og fraktet til IRIS sitt mottaksanlegg i Vikan for kompostering. I tillegg til å drifte disse anleggene har kommunen driftsnsvaret for ca. 150 km. ledningsnett samt totalt 25 pumpestasjoner herav 9 stasjoner i Valnesfjord.

Tømming av private slamavskillere utføres av entreprenør som kommunen har inngått avtale med.