Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vann

Vann og avløpsgebyr

Informasjon gjeldende for abonnenter som innstalerer vannmåler

Vannverk i Fauske kommune

Fauske kommune drifter i dag seks vannverk av varierende størrelse.

  • Fauske sentrum inkludert Leivset, Vatnbygd, Holtan, Grønås, Hjemås, Tortenli, Tverrå, Røvika og deler av Holstad forskynes av Stengvann og Klungset vannverk.
  • Daja Fjellandsby er tilknyttet eget renseanlegg som renses med UV/UV stråling.
  • Lomi vannverk leverer vann til Sulitjelma som renses med UV stråling. Klausuleringsområdet er godkjent som en rensebarriere
  • Valnesfjord vannverk leverer vann til abonnenter fra Holstad i øst, Nordvik i vest, til Medli og Bringsli i nord og hele Staumsnesområdet.
  • Fridal vannverk leverer vann til Helsesportsenteret og til abonnenter i Fridal og Østerkløft. vannet renses med UV. Klausuleringsområdet er godkjent som en rensebarriere.

Felles renseteknologi for Stengvann, Klungset og Valnesfjord vannverk er ozon - UV (to rensebarrierer).

Kommunen leverer vann til ca. 98 % av kommunens innbyggere. Kommunen tar jevnlig vannprøver ute på nettet som blir analysert av godkjent laboratorium. Prøvepunktene er godkjent av Mattilsynet. Kommunens tilsynsmyndighet innenfor drikkevann er Mattilsynet. De fleste av vannverkene har klausuleringsbestemmelser i nedslagsfeltet til kilden som begrenser aktiviteten i nedslagsområdet.

Enhet VVA arbeider systematisk med å rehabilitere ledningsnettet i tråd med gjeldende vedtatt hovedplan for drikkevann. Vedtatt hovedplan gjelder fra 2014 - 2026

Enhet VVA drifter ca. 275 km med vannldninger.  Nedenunder følger en oversikt over ca. antall personer som er tilknyttet de ulike vannverk:

 

Vannverk

Antall personer som forsynes

1.

Fauske vannverk

7500

2.

Valnesfjord vannverk

1450

3.

Fridal vannverk

300

4.

Lomi vannverk

620

5.

Sulitjelma fjellandsby vannverk

100

 

Totalt

9970

Hardhetsgrad i drikkevannet til de kommunale vannverk

Når en går til innkjøp av ny oppvaskmaskin hender det at det blir stilt spørsmål om hvilken hardhetsgrad vannet har. Nedenunder følger oversikt oversikt over hardhetsgraden til det enkelte kommunale vannverk, samt se link angående info om oppvaskmaskin vs hardhet i vann:

https://no.wikipedia.org/wiki/Hardhet_(vann)#Oppvaskmaskin

  • Sulitjelma:1,14 °dH
  • Stengvann: 1,0 °dH
  • Klungset: 2,5 °dH
  • Valnesfjord: 0,7 °dH
  • Fridal: 1,5 °dH
1