Hjem/Tjenester/Vann, vei og avløp/SMS-varsling
Egenberedskap

Du er en del av Norges beredskap

Egenberedskap for befolkningen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ber oss vurdere risiko og sårbarhet i vårt eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det.

 

Hva kan skje, og hvordan kan du forberede deg?

Med relativt enkle grep kan en øke sin egenberedskap betydelig, og DSB har laget en enkel veileder for hvilke tiltak som kan gjøres.
Les mer på www.sikkerhverdag.no

Er du under 40, gravid, ammende, eller har hjemmeboende barn?

Statens strålevern anbefaler de som er i denne målgruppen å ha lagret jodtabletter hjemme. Disse kan du nå få kjøpt reseptfritt på apoteket.

Det er i utgangspunktet barn og ungdom under 18 år, gravide og ammende (og voksne under 40 ved spesielle tilfeller) som har størst risiko for å utvikle kreft i skjoldbrukskjertelen. Det er dermed spesielt viktig at personer i disse gruppene tar tablettene når situasjonen tilsier det.

Kommunen besitter et lager på 250 tabletter, som er lagret ved Fauske legekontor, men det beste er om tablettene også finnes i de enkelte hjem.

Helsedirektoratet, Statens strålevern og Statens legemiddelverk har gitt ut en veileder med informajon om hvordan befolkningen skal forholde seg i tilfelle hendelser med radioaktivt utslipp.