Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Informasjon om korona:

NYTT 27.03: Ingen bekreftet smittet. Det er tatt over 100 tester. 

[LES MER]

Gatelys

26. november 2019

Fauske kommune har driftsansvaret for ca. 2000 gatelys som er fordelt rundt i hele kommunen..

Fauske kommune var en av de første kommunene i Norge som i 2010 vedtok å anlegge LED - lysarmaturer ved nyanlegg. I dag har kommunen ca. 600 gatelyspunkt med LED-lys. Denne teknologien er svært energibesparende og i tillegg betydelig billigere å drifte pga. lang levetid. I tillegg gir lysbildet et svært godt resultat.

For 2016 er det politisk vedtatt at det kun skal utføres en runde med pærebytte. Pærebytterunden foretas årlig i løpet av høsten. Hvis hele strekk med gatelys blir mørklagt pga. teknisk feil blir disse mangler utbedret fortløpende.

Ved sterk vind er det ofte driftsbrudd av gatelys der disse har strømforsyning via luftspenn. Disse avbruddene skyldes i stor grad at trær og busker har vokst seg nær strømførende luftspenn og dermed kutter strømnettet til gatelysene. Huseiere/beboere anmodes derfor til å vedlikeholde sine trær/busker slik at disse ikke kommer i berøring av luftspenn. Hvis av ulike grunner ikke er mulig for den enkelte huseie å utføre beskjeringen kan enhet VVA kontaktes for å eventuelt bidra med hjelp. 

gatelys2

Utskifting av defekte gatelys

26. november 2019

 

Fram til 1995 ble det anlagt en rekke kvikksølvdamplamper som gatelys rundt om i hele kommune-Norge,noe som også gjelder Fauske kommune. Disse lampene ble fra 2015 forbudt å benytte og skal derved utfases. Det er i dag ikke mulig å skaffe slike lamper.

Dette medfører at en rekke gatelysarmaturer i Fauske kommune ikke kan vedlikeholdes med å kun bytte pære i armaturet. Armaturet må derfor skiftes ut sin helhet.

Normalt koster ett pærebytte ca. kr. 800,- per stk. Med bakgrunn i at det ikke lar seg gjøre å kun bytte ut pærene på mørklagte gatelys må nå hele armaturet erstattes med nytt. Nytt armatur inkludert montering koster ca. kr. 6000,- per stk.

Normalt antall pærebytter per runde er ca. 60 – 70 stk. Gjeldende budsjett for drift av gatelys har ikke tilstrekkelig økonomisk ramme til å dekke disse ekstrakostnader. Fauske kommune vil så langt det lar seg gjøre prioritere utskifting av defekte gatelys hovedsakelig langs skoleveier og områder der myke trafikanter ferdes.