Hjem/Tjenester/Vann, vei og avløp/Aktuelt
Mattilsynet øvde med Fauske VVA
Aktuelt

Mattilsynet valgte Fauske for øvelse

- Det var artig å bli plukket ut blant landets mange kommuner, og vi ser stor nytte av å øve sammen med vår tilsynsmyndighet, sier Frank Zahl som var med og utformet øvelsen da Mattilsynet ønsket å øve sammen med en kommune – for første gang.

Mens de ansatte i Fauske ble satt «på prøve», og blant annet måtte ut i felten for å sjekke ut hva som "hadde skjedd», satt spilledelsen i Mattilsynet sine lokaler i Bodø og styrte øvelsen. I kommunen var det vei-, vann- og avløpsenheten (VVA) som skulle øves, i tillegg til kommuneoverlege og kommunikasjon. Mattilsynet hadde samlet folk fra både nord og sør for å lage øvelse da de for aller første gang skulle øve sammen med en kommune. Det blir sannsynligvis ikke siste gang.

Mattilsynet øvde med Fauske

Foto: Fra Mattilsynets lokaler i Bodø der spilledelsen satt - fra v. Merete Magnussen (Mattilsynet), Torodd Støver (driftsoperatør Fauske kommune), Gregory Hautois (legevaktlege Fauske kommune), Erik Wahl og Gunhild B. Hætta (begge Mattilsynet).

- Planen er å kunne bruke det vi har erfart her, for å se om øvingsopplegget kan være noe også andre kan bruke. Nå skal vi evaluere først, før vi kan konkludere om vi kan anbefale dette, sier prosjektleder Gunhild Breidalen Hætta.

- Hvorfor valgte dere Fauske?

- Fordi vi har hatt en god dialog, og Fauske har svært kompetente medarbeidere. Samtidig var det et poeng at dere hadde et ganske gjennomsnittlig vannverk (størrelse osv.), siden vi ønsker å bruke opplegget videre i andre Mattilsynet-avdelinger/kommuner.

- Artig å bli plukket ut

Frank Zahl er leder for vei-, vann- og avløpsenheten (VVA) i kommunen, og synes det var spennende at Fauske kommune ble plukket ut i dette pionerprosjektet.

- De planer vi har, ble fulgt, og de fungerte godt. Men det er alltid ting vi kan bli bedre på, og det er jo derfor vi øver. Målet er jo å bli best mulig på å håndtere uønskede hendelser. Og spesielt ivareta sårbare områder.

Zahl ser stor nytte av å øve sammen med tilsynsmyndigheten. Det samme synes kommuneoverlegen, som for anledningen ble «spilt» av legevaktlege Gregory Hautois:

- Det var svært viktig at vi fikk gjennomført en slik øvelse, ikke minst med erfarne og dyktige partnere, og jeg vil skryte av de som har vært med å organisere den. Man ble "fanget i spillet" og mye lærdom kom i løpet av denne dagen. Vi har jo samme mål, å sørge for at alle i vår kommune skal ha det så trygt som mulig. Det er heldigvis sjelden en slik situasjon oppstår, men når vi først blir konfrontert med dette må vi reagere og agere svært fort og effektivt. Derfor er det nettopp disse sjeldne momenter vi må øve på.

Forurensning i drikkevann

Dette var noe  av øvelsen og skuespillet: en del innbyggere hadde henvendt seg til både legevakta og sine fastleger med symptomer som gjorde at de fikk mistanke om forurensning av drikkevannet. Kommuneoverlegen tok straks kontakt med VVA som har ansvar for drikkevann i kommunen. Deretter ble Mattilsynet varslet. Kommunen sendte umiddelbart ut SMS-meldinger om kokevarsel. Like etter kom ny melding om at vannet ikke måtte brukes i det hele tatt. Utover dagen gikk det flere lignende meldinger ut til de nærmere 1000 innbyggerne som var berørt. Tidlig ble det sendt mannskaper til stedet som fant spor som gjorde at politiet ble koblet inn. Både skole, helse og politi var «berørt», men var ikke med i øvelsen.  

Øvelse Mattilsynet kommunen Frode Ramskjell

Godt fornøyd

I tillegg til Zahl og kommuneoverlegen, var også driftsoperatør Torodd Støver med i gruppa som utformet øvelsen. Fra Bodø kunne de observere hva som ble gjort, via  dataverktøyet CIM, der alt blir loggført. Zahl er stolt over jobben de ansatte gjorde.

- Dere «sendte» ut SMS-meldinger til alle abonnenter. Hva med de som ikke har mobiltelefon?

- De får en talemelding til sin fasttelefon. Vi kan sjekke hvem om har «mottatt» meldingene, og har ganske god kontroll på de som ikke har lest meldingen, eller tatt telefonen og lyttet til talemeldingen. Vi har noen utfordringer til de som har hemmelig nummer. Hvis de ønsker disse meldingene, kan de legge inn sitt nummer i databasen. En link til dette ligger på førstesiden til kommunens hjemmeside.

Zahl forteller at kommunen tok i bruk denne varslingen for et par år siden, og at de har veldig god erfaring med UMS, som det heter. Siste år har de brukt varslingen totalt rundt 100 ganger, der en god del av meldingene handler om brudd eller arbeid med vannledninger. På denne måten får de raskt ut korrekt informasjon, samtidig som det sparer dem for mye arbeid.

Forberedt i et halvt år

Målet for Mattilsynet med denne type øvelse er å forbedre samhandlingen med kommunene ved uønskede hendelser, men også å øve på både kommunikasjon og spesifikke ferdigheter internt.  

Øvelsen har vært forberedt i et halvt år med mye møtevirksomhet. Til sammen var 10 personer fra Mattilsynet i sving denne dagen som deltakere, skuespillere og observatør. Det var også opprettet kontakt mot eksterne aktører som Vannvakta og Giftinformasjonen hos Folkehelsa, og laboratoriet Labora.

Fra Fauske deltok mannskapene ved enhet vei-, vann og avløp, legevaktlege, kommunikasjonsrådgiver, beredskapsleder, loggfører og servicetorg. Alle disse fikk testet sine beredskapsplaner.

Foto: Fra VVA sine lokaler - fra v. Frode Ramskjell ("leder" VVA denne dagen), Reidar Ludviksen (operativ), Monica Johansen (loggfører/CIM) og Tom Seljeås (beredskapsleder/observatør denne dagen). I bakgrunnen Stein Rune Storli (operativ).

Mattilsynet øvde med Fauske VVA

Øvelse Mattilsynet kommunen Frode Ramskjell og Monica Johansen

Foto: Monica Johansen (loggfører/CIM) og Frode Ramskjell ("Leder" VVA for anledningen).

Kontakt oss

Frank Zahl  (enhetsleder)  tlf: 756 04412/ 482 49758                   

frank.zahl@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Frank Zahl  (enhetsleder)  tlf: 756 04412/ 482 49758                   

frank.zahl@fauske.kommune.no