Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

06. februar 2014

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen.

Arbeidet er hjemlet i:  lov om folkehelse (folkehelseloven) kap. 3

To viktige forskrifter er: 

Kommuneoverlegen og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS er ansvarlig for dette arbeidet i kommunen. Ytterligere informasjon om fagfeltet og samarbeidet: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, http://www.hmts.no/Forsiden

Helse- og miljøtilsyn Salten,

Stormyrveien 25, 8008 Bodø, Tlf 98223933   E-post: kn@hmts.no