Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern

06. februar 2014

Miljørettet helsevern omfatter de biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet som til en hver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på menneskers helse. Mye av arbeidet er knyttet opp mot myndighet som kommunene har gjennom ulike lovverk.