Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Utvikling av Familiens hus 2017 - 2020
Oppbygging av Familiens hus_450x362

Prosess - Fag

Det fremtidige Familiens hus vil i Fauske kommune være en videreutvikling av familiesenteret. Familiens hus vil inneholde tjenester innenfor Barne- og familieenheten. Disse tjenestene kjenner vi i dag som

  • PPT/Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
  • Fauske barneverntjeneste
  • Fauske Familiesenter

Gjennom å samle tjenestene i ett og samme bygg har vi som målsetting å komme frem til best mulige løsninger for barn og familier i Fauske.

Etableringsprosessen

Selv om Familiens hus bygger på eksisterende kommunale tjenester, vil en etablering kreve både faglige og organisatoriske tilpasninger og endringer. Vi befinner oss nå i en fase som innebærer både utreding og prosjektering. Det er nedsatt både ei overordnet styringsgruppe samt en arbeidsgruppe som skal sikre prosessen vi er inne i.

Prosessen med å samle de aktuelle tjenestene i et Familiens hus startet flere år tilbake, og er administrativ og politisk forankert i "Samhandlingsplan oppvekst i Fauske 2014 - 2019" (Rullert utg.). Hvilke utfordringer og behov som finnes i kommunen vår er en av flere faktorer som vil være nødvendige å kartlegge i fasen vi går inn. Andre faktorer som vil sees på, er blant annet hvilke ressurser som finnes eller ikke finnes i dagens tjenester, og hvordan vi kan utnytte ressurser best mulig.

Informasjon om prosessen vil gis på ulike arenaer. Her på hjemmesiden vil dere finne informasjon som kan være aktuell for både innbyggere og ansatte. I kommunens intranett vil ansatte i de aktuelle tjenestene finne mer informasjon, blant annet milepælsplaner, planutforming m.m.

 

 

Tips en venn Skriv ut