Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Grunnskole/Aktuelt

Gå gruppe til skolen

Barn- skapt for bevegelse

20. september 2019

Gå-grupper til og fra skolen

Det er fint om barn som skal samme vei slår følge . Det er koseligere og tryggere og gå sammen med noen.

SFO kan være behjelpelig med å finne gå-venner til ditt barn. Ta kontakt med SFO leder på din SFO hvis du ønsker at ditt barn skal ha noen å gå sammen med.

Mer informasjon finner du her.

Hopp for hjertet

12. august 2019

Hopp for hjertet er en hoppetaukonkurranse for skoleklasser på 4.-7. trinn, og arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen hver vår.

LINK til livet[1]

LINK til livet

04. desember 2018

LINK - Livsmestring I Norske Klasserom

Både i opplæringsloven og i Kunnskapsløftets generelle del står det at skolens oppgave er å sette barn og unge i stand til å håndtere livet. Dette er en omfattende oppgave, og skal skolen lykkes krever det at både faginnhold og metode er mangfoldig og sammensatt. LINK er et undervisningsopplegg som kan omsette disse bestemmelsene til praktisk arbeid i klasserommene.

http://linktillivet.no/

Meld fra om mobbing og skolemiljø

07. august 2018

Elever, foresatte og ansatte i skolen kan nå melde fra om brudd på elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø elektronisk. Dette kan entens gjøres her, eller på den enkelte skoles hjemmeside.

Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som arbeider på skolen, skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfeller.Ved mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken. Når en elev sier at skolemiljøet ikke er trygt og godt, skal skolen så langt det finst egnede tiltak sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Det samme gjelder når en undersøkelse viser at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø. Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Hva som er best for elevene, skal være et grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid. J.fr. opplæringsloven § 9 A-4

Meld fra om skolemiljø

Logo udir 3

Ekstern skolevurdering i Fauskeskolen

16. mai 2018

Utdanningsdirektoratet har den siste tiden vært på besøk og vurdert alle grunnskolene i Fauske. Det er kommunen selv som har bedt om slik bistand. Formålet er å supplere egen kunnskap med eksterne vurderinger når skolene skal arbeide med egne utviklingsområder, knyttet til vedtatte strategiplan, i tiden framover. Målet for dette arbeidet er å utvikle Fauskeskolen slik at elevene opplever en bedre skole.

Hovedfokus for vurderingen var klasseledelse og relasjoner. Elever fra 1.-10. klasse, lærere, ledelse og foreldre ved samtlige skoler har vært intervjuet for å avdekke forbedringspunkter innenfor det valgte tema.

Fauskeskolen får mye god tilbakemelding fra disse vurderingene og gode tips til områder som kan jobbe mer med. Resultatene er offentlige og tilgjengelig.

nullmobbing

Null mobbing

29. april 2018

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.


Helsefremmende skole - Finneid

Alle 6 grunnskolene i Fauske kommune er i mål som helsefremmende skoler

22. mars 2018

Sammen med ordfører Jørn Stene og fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen, fikk leder for elevrådet Embert Normann være med på avdukingen av skiltet "Vi er helsefremmende skole" ved Finneid skole.

Skolemiljø

Informasjon til elever og foreldre om skolemiljlø

04. september 2017

På disse nettsidene finner du som elev eller foreldre god informasjon om regelverket som omhandler skolemiljø og nulltoleranse mot mobbing.

Dersom du selv ikke har det bra på skolen, eller du vet om noen andre som ikke har det bra, så er første steget for å få hjelp å varsle kontaktlærer ved skolen, eventuelt skolens ledelse.

foreldre hver dag

Foreldrehverdag.no

31. januar 2017