Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten/Dagtilbud for eldre
Aktivitetsbussen-vinter
Dagtilbud for eldre

Miljø og Aktivitet

Miljø- og aktivitetsavdelingen, Solstua, er en avdeling som gir dagtilbud for eldre. Det er et forebyggende og helsefremmende tiltak, som bidrar til å motvirke ensomhet, passivitet og sosial tilbaketrekking. Dagtilbudet er for noen av brukerne og deres pårørende en del av et avlastningstiltak.

Målsetningen vår er å øke livskvaliteten for eldre i hverdagen, gjennom tilpasset aktivitet.

For å delta på våre tilbud må det søkes tildelingskontoret Pleie og omsorgstjenester – søknad, som kan gi vedtak. Tilbudet gis etter kartlegging av behov.

Tildelingskontoret, telefon 75604100, tildelingskontoret@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Margrete Djupvik (avdelingsleder)

margrete.djupvik@fauske.kommune.no

telefon 75 60 48 96 / 949 70 684

 

Åpningstider: mandag - fredag, kl. 8:00 - 15:30

Besøksadresse: Helsetunet 2

Kontakt oss

Margrete Djupvik (avdelingsleder)

margrete.djupvik@fauske.kommune.no

telefon 75 60 48 96 / 949 70 684

 

Åpningstider: mandag - fredag, kl. 8:00 - 15:30

Besøksadresse: Helsetunet 2