Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Hjemmetjenesten/Hjemmetj. sentrum/øst

Hjemmetjenesten Sentrum-øst

19. februar 2010

Enheten ledes av Lene Gulstad

Epost: lene.gulstad@fauske.kommune.no

Telefon: 75 60 49 23/ 986 73 872

Serviceerklæring hjemmetjenesten

Nordvest og Sentrum-øst

19. februar 2010

Det er utarbeidet Serviceerklæringer for de ulike tjenestene som tilbys av enheten.