Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt
Individuell plan_300x275

Individuell plan (IP)

Overgang til elektronisk plan i SamPro fra Visma

Fauske kommune er i ferd med å gå over fra individuell plan på papir, til en nettbasert løsning (SamPro). Leverandøren Visma har tilpasset løsningen slik at den skal være sikker, enkel og tilgjengelig for alle brukere av den. For planeiere med koordinator ansatt ved Fauske Familiesenter, startet overgangen til elektronisk IP starte opp våren 2017.

Hjertelungeredning[1]_300x169

Førstehjelp - HVA GJØR DU?

Det er så lite som skal til for å redde et liv. Du må bare vite hva!

Livsmestringskurs_400x499

Livsmestringskurs for ungdom 16+

Det holdes med jevne mellomrom livsmestringskurs for ungdom i Fauske Kommune. Kurslederne Åshild Uhre (psykiatrisk sykepleier) og Anita Mørk (helsesøster) håper både ungdom, og foreldre som er bekymret, tar kontakt.

og hvem ser johanne

"...og hvem ser Johanne?" (Alkoholmisbruk hos foreldre)

Johanne er 10 år, og vi får se hvordan hverdagen hennes er når mamma fester.
Filmen er rettet mot ansatte i skolen, men også alle voksne som har ansvar for barn. På vfb.no/johanne finner du refleksjonsspørsmål som du kan svare på etter å ha sett filmen. Du kan også bestille foredrag fra Voksne for Barn om barn som er pårørende. Kilde: Voksne for barn

Nyfødt

Hjemmebesøk nyfødt

Den første tiden

Når barnet kommer til verden, får helsestasjonen melding fra sykehuset. Når det skjer, vil helsesøster ta kontakt for å høre hvordan det går, og for å avtale hjemmebesøk innen 7 til 10 dager etter fødsel. Dersom dere ønsker hjemmebesøk tidligere enn dette, bør dere ta direkte kontakt selv med jordmor eller helsesykepleier. Ved å gi fødeavdelingen riktig adresse og postnummer unngår dere forsinkelser. Les mer om hjemmebesøket her.

Søskenkrangel

Foreldreveileder Merete Nydal Sletteng

Foreldreveileder har til hensikt å bidra til at du får de redskapene du trenger for å kunne håndere hverdagsutfordringer knyttet til foreldrerollen. Intet for stort, intet for lite.

Refleksjon

Resultater fra Nordlandsforskning

Forskning på lokal praksis

Fauske kommune har de siste årene hatt samarbeid med Nordlandsforskning på to av kommunens tiltak: Familiemøte og TIMS-teamet. Det foreligger rapporter fra Nordlandsforskning arbeid lengre ned på siden.

 

Ungdom i svevet

Helsestasjon for ungdom

- Et tilbud rettet mot ungdom (13 og oppover) og studenter inntil 25 år. Tilbudet er gratis :)