Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie

Akuttberedskap barnevern

Telefon

Barneverntjenesten i Fauske kommune har fra 01.01.19 etablert en formalisert akuttberedskap for alle akutte henvendelser gjeldende barn/ unge i Fauske, Sørfold og nord- Salten.

Hovedoppgaven er å hjelpe barn og familier i krise som trenger hjelp raskt.

469 55 776 er telefonnummeret til vakttelefonen

Akuttberedskapen er tilgjengelig mellom kl 15:30 og 08:00 på hverdager, og hele døgnet på helger og helligdager.  

Henvendelser på dagtid

På dagtid er vakttelefonen stengt, da kan du nå barnevernstjenesten via sentralbordet på 75 60 42 00.

Ønsker du å drøfte eller melde bekymring? Mottakstelefon: 912 43 066 (hverdager 08.00 - 15.30)

Når bør jeg ta kontakt?

Ta kontakt dersom du selv blir utsatt for, eller kjenner til at barn eller unge utsettes for:

  • Vold eller er vitne til vold
  • Seksuelle overgrep
  • Foreldre som ruser seg
  • Omsorgssvikt
  • Kjønnslemlestelse
  • Tvangsgifting

Hva skjer når jeg tar kontakt?

Når du tar kontakt vil følgende bli vurdert:

  • Om situasjonen kan avhjelpes ved hjelp av råd og veiledning
  • Om situasjonen er akutt og hjelp må iverksettes raskt
  • Om situasjonen er alvorlig og det bør sendes melding til ordinær barneverntjeneste

Alarmtelefon for barn og unge 116111
Barnevernvakten.no
Lov om barneverntjenester