Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Forskning/Familiens hus
Familiens hus

Om Familiens hus

Modellen "Familiens hus" ble tilpasset norske forhold gjennom prosjektet "Forsøk med familiesentre i Norge 2002-2004", hvor det ble besluttet at prosjektet skulle videreføres under navnet Familiens hus - fremfor familiesenter e.l. Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk helse hos gravide, barn og ungdommer. Tilbud rettet mot barn og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og samme hus.

Kilde: Familiens hus. Universitetet i Tromsø

Uttdrag fra "Familiens hus - organisering og faglige perspektiver, (s.36)":

"Hva er hensikten med å etablere Familiens hus i en kommune? Familiens hus er en organisatorisk løsning som for det ene har som formål å senke terskelen for tilgjengelighet til tjenestene i kommunen og spesialisttjenestene. For det andre vil man øke tilgjengeligheten til tjenestene ved at tilgangen til dem er samlet på ett sted og at samhandlingen mellom tjenestene bedres."

Her finner du boka om Familiens hus

Her finner du RKBU Rapport 3 - 2012: Familiens hus/familiesenter - en nasjonal kartleggingsundersøkelse av norske kommuner.

Familiens hus - Fauske vil bestå av følgende tjenesteområder:

  • Barneverntjeneste
  • Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Fauske familiesenter (forebyggende tjeneste)
Tips en venn Skriv ut