Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Rus og psykisk helsetjeneste/Om oss
Løvetann

om oss

Rus- og psykisk helsetjenesten består av en tverrfaglig sammensatt gruppe med bred kompetanse.

Vi gir tilbud om: - Kartlegging av ressurser og behov, og utarbeide målsetting for 

                               oppfølgingen.

                             - Individuelle samtaler.

        - Oppfølging i hjemmet.

        - Koordinering av tjenester og utarbeiding av Individuell Plan.

        - Veiledning og rådgivning.

        - Sosial aktivitet

        - Fysisk aktivitet

        - Ulike gruppetilbud

        - Innsøking til institusjon for rusbehandling

        - Oppførlging under- og etter behandling

        - Pårørende arbeid

Søknad om tjeneste sendes Tildelingskontoret, boks 93, 8201

Søknadskjema -   Rus- og psykiskhelestjeneste - Søknadsskjema.pdf 

Tips en venn Skriv ut