Hjem/Tjenester/Helse og omsorg/Helse/Rus og psykisk helsetjeneste/Postveien 3
Hovedmeny

Postveien 3

POSTVN. 3 er et lavterskeltilbud for personer med rusmiddelavhengighet og her er det mulighet for sosialt samvær og et enkelt måltid

Helsestasjon for rusmiddelavhengige : Ernæringsveiledning

                                                                           Smittevern

                                                                           Urinprøvetaking

Kontakt oss

Besøksadresse: Storgt. 83, inngang C

 

Kontakt telefon er bemannet hverdager fra kl. 08.00 – 15.30       907 10 730

 

Curt-Raimond Nygård-Hansen, Avdelingsleder, telefon: 916 25 228, curt.hansen@fauske.kommune.no

 

Margrethe Stokland, Teamleder/ruskonsulent, telefon: 913 27 402 / 756 04 231, margrethe.stokland@fauske.kommune.no

 

Lena Karlsen, Teamleder/ruskonsulent, telefon: 941 45 596 / 756 04 232, lena.karlsen@fauske.kommune.no

 

Siren Åsbakk, Teamleder, telefon: 991 03 314 / 756 04 229, siren.aasbakk@fauske.kommune.no

Kontakt oss

Besøksadresse: Storgt. 83, inngang C

 

Kontakt telefon er bemannet hverdager fra kl. 08.00 – 15.30       907 10 730

 

Curt-Raimond Nygård-Hansen, Avdelingsleder, telefon: 916 25 228, curt.hansen@fauske.kommune.no

 

Margrethe Stokland, Teamleder/ruskonsulent, telefon: 913 27 402 / 756 04 231, margrethe.stokland@fauske.kommune.no

 

Lena Karlsen, Teamleder/ruskonsulent, telefon: 941 45 596 / 756 04 232, lena.karlsen@fauske.kommune.no

 

Siren Åsbakk, Teamleder, telefon: 991 03 314 / 756 04 229, siren.aasbakk@fauske.kommune.no