Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Forskning/SKO-studien
SKO_studien

Samhandling og kvalitet i kommunale tjenester for barn, unge og deres familier

SKO-studien

Formålet med prosjektet er å identifisere organisatoriske faktorer innen primær-helsetjenestene som kan bedre tilbudet til barn, unge og deres familier.

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord) er ett av åtte institutt ved Det helsevitenskapelige fakultet.RKBU Nord er i gang med er et prosjekt hvor de skal undersøke ulike faktorer som er relatert til tjenestekvalitet i kommunale tjenester rettet mot barn, unge og deres familier. Dette innebærer tjenester som helsestasjon, PPT, barnevern og åpen barnehage som inngår i familiens hus /familiesentre eller som er organisert på en annen måte i kommunen.

Undersøkelsen skal gjennomføres i hele Norge. Forskningsprosjektet foregår i perioden 2014 - 2018.

 

RKBU Nord:

"Hvorfor være med i undersøkelsen?
De kommunene som deltar i undersøkelsen vil få en tilbakemelding om hva vi fant i deres spesifikke kommune eller tjeneste. Hvis antallet deltakerne som har fylt ut skjemaene er høyt nok vil det være aktuell til å skrive en rapport. Tilbakemeldingen er anonymisert slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes og vil gi informasjon om  hvordan de ansatte opplever jobben, samhandling, ledelse og kvaliteten på tjenestene. Dere vil også få resultater fra hvordan brukerne opplever tjenestene. Der vi kartlegger de ansattes synspunkter over 3 år (gjelder bare Familiens hus/familiesenter), får dere informasjon om hvordan dette endrer seg over tid". 

 

Her kan dere lese om møte mellom RKBU's forskere og ansatte ved Barne- og familieenheten i Fauske Kommune:https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=427125&p_dimension_id=154287

 

 

Tips en venn Skriv ut