Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Barnehagene i Fauske

TIMS-handlingssirkel

For å sikre at man gjør en grundig tidlig innsats, har Fauske Kommune utarbeidet TIMS-handlingssirkel. Handlingssirkelen tar for seg hvordan man bør gå frem når man undrer eller bekymrer seg for barn.

Trinn 1: UNDRING OPPSTÅR

Fastslå; undrer jeg meg, eller bekymrer jeg meg?

Undring kan defineres som åpen nysgjerrighet som i utgangspunktet lett lar seg dele med barnets foreldre:

 •  Jeg lurer på hva det er som gjør at…?
 •  Har dere lurt på hvorfor…?
 •  Mon tro om…? Kan det tenkes at…?

Er jeg i grunnen bekymret? Har jeg tanker og ideer om hvorfor ting er slik de er?

Synes jeg det er vanskelig å ta dette «noe» opp med foreldrene? (Det alene er grunn nok til å handle).

 

Trinn 2: SKAFF OVERSIKT

Sjekk ut: Hva vet jeg – hva antar jeg?

 • Hvem andre har sett/hørt/tenkt…?
 • I hvilke situasjoner oppstår dette?
 • Hvor hyppig?
 • Tidslinje, sammenheng?
 • Har andre tatt tak i dette?

 

Trinn 3: SIKRE DIALOG MED BARNET FORELDRE

Husk; barn flest har to foreldre. Å opprette dialog med kun den ene forelderen er ikke (alltid) nok. Det kan gi et lite nyansert bilde av situasjonen, og i verste fall – et feilaktig bilde.

La terskelen for å ta kontakt med heimen være lav. Foreldre flest vil sette pris på at du bryr deg om barna deres. Ta ting opp i underveis.  Å samle opp undringer/bekymringer til neste planlagte kontaktpunkt kan være sløsing av dyrebar tid.

Husk å oppdatere foreldrene på endringer som finner sted hos/rundt barnet, slik at man tar høyde for dette i heimen. Vis interesse for barnets hjemmearena og fritid; det meste henger i hop.

 

Trinn 4: KONKRETISER ENKLE, MÅLBARE MÅL. SETT OPP TIDSRAMME.

 • Hva skal vi ha som mål for perioden fremover for å finne ut av barnets situasjon?
 • Skal det gjøres observasjoner/kartlegginger? Skal foreldrene forsøke å justere noe på hjemmebane? Skal det holdes tettere kontakt i en periode framover?
 • Sett dato for evaluering.

 

Verktøykasse2017_150x114.pngVerktøy: Samhandlingsplan/tiltaksplan. Fokus: Hvilke endringer ønskes for barnet/familien eller barnets/familiens situasjon? Fordel oppgaver.

Er det behov for at flere samarbeider/samhandler, så kan STAFETTLOGGEN være et nyttig verktøy.

 

Trinn 5: GJENNOMFØR TILTAK/INNSATS

Følg opp avtalte oppgaver innenfor tidsrammen.

 

Trinn 6: EVALUER EFFEKT

Fungerer det vi gjør – har det noe effekt?

 • Hvis ja; hva må til for å opprettholde de endringer vi har gjort?
 • Hvis nei; hvorfor ikke? Hva må vi gjøre annerledes?

Husk: Ikke gjør mer av det som ikke fungerer!

 

Trinn 7: EVALUERING

Måloppnåelse: Har vi oppnådd det vi har satt oss som mål?

 • Hvis ja; hva var det som utgjorde suksess-faktorene? Hvilke erfaringer kan jeg ta med meg videre?
 • Hvis nei; hva nå? Hva må JEG gjøre for å sikre barnet videre hjelp?

Dokumenter prosessen.

 

SJEKK UT MAGEFØLELSEN DIN. Om du tenker barnet eller barnets familie fortsatt ikke har fått nødvendig hjelp og støtte, så kan både du som ansatt - og barnets foreldre, be om bistand fra ulike støttetjenester i kommunen, f.eks. helsesøster, PPT, eller barneverntjeneste.Er du usikker på hvem det blir rett å kontakte, så  be om assistanse fra TIMS-teamet. TIMS-teamet er et lavterskeltilbud, og kan kontaktes direkte eller gjennom (skole-)helsesøster.

 

TIMS-HANDLINGSSIRKEL