Hjem/Tjenester/Barn, unge og familie/Fauske Familiesenter/Aktuelt

Resultater fra Nordlandsforskning

Forskning på lokal praksis

Refleksjon

Fauske kommune har de siste årene hatt samarbeid med Nordlandsforskning på to av kommunens tiltak: Familiemøte og TIMS-teamet. Det foreligger rapporter fra Nordlandsforskning arbeid lengre ned på siden.

 

Familiemøte: "Å snakke med, ikke til eller om. En studie av familiemøte i Fauske kommune" LINK:  http://www.nordlandsforskning.no/getfile.php/Dokumenter/Arbeidsnotater/2015/Arbeidsnotat_1019_15.pdf

Intensjonen med forskning på Familiemøte som lokal praksis, er blant annet å finne ut hvilken betydning denne måten å snakke sammen på, har for familiene det gjelder, og for hjelpeapparatet. Når det kommer til å ta beslutninger på hva vi skal prioritere og utvikle videre  fremover, er forskning viktig for oss som kommunalt system. 

 

TIMS-teamet: "Fra undring til endring. Evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune"

​Sammendrag: Denne rapporten presenterer en evaluering av TIMS-teamet i Fauske kommune. TIMS står for «tidlig intervensjon – målrettet samhandling», og er en modell som inngår i Fauskes satsning på foreldrestøtte. Ved bruk av kvalitative metoder har vi fanget opp erfaringer fra et bredt spekter av personer som er involvert i, eller berørt av, satsningen. Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at tilbudet fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsats fra dette teamet muliggjør både rask og riktig hjelp til personer som bistås. (...)

​Nordlandsforskning, 2017