Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede i Fauske for perioden 2019 - 2023

Fauske kommunale råd for funksjonshemmede ble opprettet av Fauske kommunestyre den 19.mars 1992. Rådet består pt. av 8 medlemmer. Det avholdes ca. 4 møter pr. år.

 For inneværende valgperiode er følgende brukerorganisasjoner representert:
·       Norges Diabetesforbund Indre Salten.       
·       NFU Indre Salten.    
 
I tillegg er 2 repr. politisk valgt, en fra administrasjonen og en fra ungdomsrådet.
 
Bufdir's veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse: https://bufdir.no/Nedsatt_funksjonsevne/rad/
 Leder: Audun Krarup Jonassen
 Nestleder: Rita Østensen
 Sekretariatet v/Monica Johansen er lagt til personalkontoret.
 Boks 93 8201 Fauske. Tlf.75 60 40 28 e-post: monica.johansen@fauske.kommune.no
 

Som medlemmer av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Audun K. Jonassen (KRF)

Aspvn. 7, 8209 Fauske

917 58 003

2. John Harald Løkås (AP)

Løkås 5, 8215 Valnesfjord

909 46 083

3. Rita Østensen

Vinkelen 3C, 8206 Fauske

906 60 617

4. Marita Navjord Karlsen

Aspvn. 22, 8209 Fauske

977 99 455

5. Line M. Johansen

Skoanvn. 1, 8200 Fauske

473 99 714

7.

 

 

8. Even Solstad

Helsetunet, 8200 Fauske

469 22 872

 

Som varamedlemmer av kommunalt råd for likestilling av funksjonshemmede for perioden 2011 – 2015 ble følgende valgt:

For medlem 1 (politisk):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marit Stemland (FRP)

Trivselsvn. 161, 8215 Valnesfjord

414 75 134

 

For medlem 2 (politisk):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjetil Sørbotten (FL)

Bringslivn. 93, 8215 Valnesfjord

928 66 874

 

For medlem 5 (NFU):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Vera Valen

Trivselsvn. 98, 8214 Fauske

913 34 706

 

 

For medlem 7 (Fauske ungdomsråd):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1.

 

 

 
Rådet fokuserer først og fremst på økt tilgjengelighet for alle og ønsker å ta opp aktuelle og lokale saker. Det ønskes samarbeid med brukergrupper og innspill fra innbyggerne.
 
Generelt om Rådet for funksjonshemmede:
Vil du vite mer om deres arbeid, gå til nasjonal lenke: Rådet for funksjonshemmede
 
Årlig temamøte: Rådet arrangerer hver høst et åpent temamøte med brukergrupper og interesserte. Deltakelsen er avhengig av tema.
 
 
Marmorprisen for økt tilgjengelighet:
Marmorprisen deles ut til foreninger, lag, foretak eller enkeltpersoner som har gjort en innsats for å bedre tilgjengeligheten eller livskvaliteten for funksjonshemmede i kommunen.
Rådet ber om at tips fra innbyggerne om mulige kandidater sendes sekretær.