Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Kontrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalg

 
Fauske kontrollutvalg består av leder Odd Henriksen(H), nestleder Gry Janne Rugås (FL), Kjell Lund Olsen (FL), Maria Dønnestad (SV) og Hilde Dybwad (AP).
 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å drive kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt. Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 
Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det gjennomføres
·         regnskapsrevisjon
·         forvaltningsrevisjon
·         selskapskontroll
 
På samme måte som for andre folkevalgte er de som sitter i kontrollutvalget på jobb for innbyggerne sine for at kommunen skal bli best mulig. Vi har tatt opp saker etter innspill fra kommunens innbyggere, og det vil vi fortsette med. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med
·         Kontrollutvalgets leder Odd Henriksen: tlf 911 46 829, e-post 
·         Eller kontrollutvalgets sekretariat ved Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post lars.hansen@salten.no. Sekretariatets adresse er Salten kontrollutvalgservice, Postboks 54, 8138 Inndyr.
 
Du vil finne informasjon om kontrollutvalget på Salten kontrollutvalgsservices hjemmeside.
 
 

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Gry Janne Rugås (FL) (nestleder)

Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske

906 09 998

2. Kjell Lund Olsen (R)

Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma

481 04 012

3. Anne F. Stenhammer (SV)

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

957 07 167

4. Odd Henriksen (H) (leder)

Rognvn. 5, 8209 Fauske

911 46 829

5. Hilde Johanne Dybwad (AP)

Reitanvn. 5, 8210 Fauske

476 06 242

 

Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 ble følgende valgt:

For medlem 1 – 3 (FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Åge Eirik Ellingsen (FL)

Finneidgt. 22 A, 8210 Fauske

 

2. Bernt  Henrik Furehaug (R)

Skjerstadvn. 2, 8206 Fauske

957 52 108

3. Trine Johanne Andal (SV)

Moen 9, 8211 Fauske

917 50 826

4. Frøya Strøksnes (FL)

Vika 17, 8211 Fauske

907 48 462

5. Bjørg Marit Kosmo (FL)

Kosmovn. 10, 8215 Valnesfjord

466 77 156

 

For medlem 4 (H, KRF, V):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Mailen F. Toften (H)

Saltbakkvn. 2, 8211 Fauske

952 42 381

2. Bodhild Bugge Aase (KRF)

Reitanvn. 11, 8210 Fauske

 

3. Ari Christian Tollånes (H)

Lundvn. 115, 8206 Fauske

901 68 001

 

For medlem 5 (AP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1 . Karianne Laksosnes (AP)

Tortenlivn. 32, 8218 Fauske

908 04 221

2. Erling Johan Skagen (AP)

Nystadvn. 19, 8215 Valnesfjord

908 93 672

3. Geir Mosti (AP)

Hansbakken 15, 8206 Fauske

950 28 476

 

 
Tips en venn Skriv ut