Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Kontrollutvalgets medlemmer

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret for å drive kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget er et av få kommunale utvalg som er lovpålagt. Kontroll og tilsyn er viktig for å oppnå tillit hos kommunens innbyggere og samarbeidspartnere.
 
Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for å sikre at den kommunale virksomheten skjer i samsvar med gjeldende lover og regler, og kommunale planer og vedtak. Utvalget skal ha innsyn i og føre tilsyn med hvordan administrasjonen løser sine oppgaver.
 
Kommunens virksomhet kontrolleres ved at det gjennomføres
·         regnskapsrevisjon
·         forvaltningsrevisjon
·         selskapskontroll
 
På samme måte som for andre folkevalgte er de som sitter i kontrollutvalget på jobb for innbyggerne sine for at kommunen skal bli best mulig. Vi har tatt opp saker etter innspill fra kommunens innbyggere, og det vil vi fortsette med. Har du spørsmål eller innspill så ta kontakt med
·         Kontrollutvalgets leder Odd Henriksen: tlf 911 46 829, e-post 
·         Eller kontrollutvalgets sekretariat ved Lars Hansen: tlf 470 37 452, e-post post@sekretariatet.no. Sekretariatets adresse er Salten kontrollutvalgservice, Postboks 54, 8138 Inndyr.
 
Du vil finne informasjon om kontrollutvalget på Salten kontrollutvalgsservices hjemmeside.
 
 

Som medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kristin Setså (H)

Skjerstadfjordvn. 54, 8214 Fauske

419 00 249

2. Gunnar Bråthen (KRF)

Vikavn. 47, 8200 Fauske

480 00 262

3. Richard Skagen (SP)

Nesvn. 17, 8215 Valnesfjord

917 50 209

4. Jørn Ivar Stene (FL) (leder)

Bringslivn. 71, 8215 Valnesfjord

900 95 805

5. Gisela Hansen Gulstad (AP) (nestleder)

Nyvn. 12, 8200 Fauske

402 49 135

 

Som varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1 – 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Finn Utheim (H)

Geitbergvn. 11, 8200 Fauske

976 77 505

2. Anne-Irene Jensen (SP)

Wallyskogen 4, 8200 Fauske

917 35 925

3. Ivan Danielsen (FRP)

Holtanvn. 369, 8219 Fauske

960 10 876

4. Jan Ole Øverland (SP)

Nesvn. 19, 8215 Valnesfjord

934 21 006

5. Hege E. L. Skoglund (H)

Gryttingvn. 41, 8209 Fauske

951 24 368

 

For medlem 4 - 5 (AP, FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Geir Mosti (AP)

Hansbakken 15, 8206 Fauske

950 28 476

2. Kjell Lund Olsen (R)

Sjeidehusbakken 57 B, 8230 Sulitjelma

481 04 012

3. Gry Janne Rugås (FL)

Bådsvikvn. 6, 8211 Fauske

906 09 998

4. Tor-William B. Paasche (SV)

Marmorvn. 20,8208 Fauske

934 63 231