Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Oppvekst- og kulturutvalgets medlemmer

Oppvekst- og kulturutvalg

Oppvekst- og kulturutvalget har følgende arbeidsområder:
  • Barnehage
  • Skoler/SFO
  • Ungdomsarbeid
  • Kultur
  • Flyktninger

 

Som medlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kassandra E. B. Petsas (FRP) (leder)

Erikstadvn. 70 E, 8206 Fauske

984 60 927

2. Jens B. Kyed (KRF) (nestleder)

Trivselsvn. 215, 8215 Valnesfjord

413 27 121

3. Øystein Gangstø (SP)

Vollgata 10, 8200 Fauske

991 61 614

4. Trine Nordvik Løkås (AP)

Løks 5, 8215 Valnesfjord

992 33 246

5. Wiggo Lund (AP)

Glastunes 7 B, 8230 Sulitjelma

952 42 205

 

Som varamedlemmer til oppvekst- og kulturutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1 - 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Marianne Tverå (H)

Kvitlyngvn. 42, 8209 Fauske

916 80 540

2. Kim Børge Johansen (SP)

Sjyvn. 2, 8215 Valnesfjord

913 43 718

3. Christian Bringsli (H)

Greplyngvn. 15, 8209 Fauske

941 84 349

4. Torbjørn Noresjø (KRF)

Greplyngvn. 11, 8209 Fauske

463 08 965

5. Michael Sagnes (FRP)

Reitanvn. 9 A, 8210 Fauske

922 15 328

 

For medlem 4 - 5 (AP, FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Anne Godding (R)

Leitebakken 22, 8200 Fauske

995 97 571

2. Embla Sofie K. Sørensen (AP)

Måkevn. 12, 8207 Fauske

911 04 453

3. Amalie Moan Larsen (FL)

Eriksbakkvn. 5, 8206 Fauske

905 24 009

4. Anders Karlsen Dahl (SV)

Kopparvn. 4, 8208 Fauske

900 35 153