Hjem/Tjenester/Politikk og innsyn/Råd og utvalg medlemmer/Plan- og utviklingsutvalgets medlemmer

Plan- og utviklingsutvalg

Plan- og utviklingsutvalget har følgende arbeidsomårder:
  • Utvikling
  • Reguleringsplaner
  • Miljøvern
  • Naturvern
  • Utbyggingsoppgaver
  • Klager byggesaker
  • Jordlovsaker
  • Konsesjon

Som medlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

Medlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ketil Skår (H) (leder)

Lundvn. 67, 8206 Fauske

901 48 468

2. Leif Johan Lindstrøm (FRP) (nestleder)

Valnesfjordvn. 304, 8215 Valnesfjord

400 32 000

3. Kirsti Ellingsen (SP)

Leivsetvn. 9, 8211 Fauske

917 74 073

4. Vegard Setså (FL)

Simonsborgbakken 15, 8230 Sulitjelma

957 30 210

5. Elisabeth Sollihaug (FL)

Aspvn. 17, 8209 Fauske

905 73 600

 

Som varamedlemmer av plan – og utviklingsutvalget for perioden 2019 – 2023 ble følgende valgt:

For medlem 1- 3 (FRP, H, KRF, SP):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Ole Ragnar Norheim Jenssen (KRF)

Hauklandsveien 7, 8215 Valnesfjord

992 69 632

2. Karl Gunnar Strøm (SP)

Ytter-Leivset 22, 8211 Fauske

917 20 470

3. Dan Håkon Kjerpeseth (H)

Nedre Hauanvei 7 A, 8209 Fauske

907 99 428

4. Stian Stenberg (FRP)

Glastunes 20 A, 8230 Sulitjelma

951 74 391

5. Siv Anita Værnes (H)

Holtanvn. 411, 8219 Fauske

975 76 222

 

For medlem 4 – 5 (AP, FL, R, SV):

Varamedlemmer:

Postadresse:

Telefonnummer:

1. Kjetil Sørbotten (FL)

Bringslivn. 83, 8215 Valnesfjord

928 66 874

2. Einar Thomassen (R)

Ternevn. 8, 8207 Fauske

414 75 163

3. Anne F. Stenhammer (SV)

Geitbergvn. 16, 8200 Fauske

977 46 492

4. Asle Kristensen (AP)

Trostvn. 5 B, 8207 Fauske

950 44 308