Forside/Tjenester/Barn, unge og familie/Pedagogisk-psykologisk tjeneste/Hovedmeny/Logoped
Når ta kontakt med logoped

Når bør du ta kontakt med logoped?

Norsk logopedlag har utarbeidet en «pekepinn» for når man bør kontakte logoped for vurdering:

Fra fødsel til 6 måneders alder:

Ta kontakt

 • Hvis barnet ikke reagerer på lyd og du ikke får øyekontakt med barnet når dere «snakker» sammen.

Ved 18 måneders alder:

Ta kontakt

 • hvis barnet slutter å snakke, eller om språket og talen ikke fortsetter å utvikle seg.

Ved 2 års alder:

Ta kontakt

 • Dersom ordforrådet bare inneholder et fåtall ord
 • Hvis barnets tale er vanskelig å forstå, og hvis barnet ikke setter sammen to ord til en setning.

 

Ved 3 års alder:

Ta kontakt hvis barnet

 • Er vanskelig å forstå
 • Ikke lager enkle setninger
 • Bare bruker noen få verb
 • Ikke bruker artikler/adjektiver/flertallsformer

Ved 4 års-alder:

Ta kontakt hvis barnet

 • Har vansker med å begynne på en setning
 • Gjentar stavelser eller ord
 • Bruker korte usammenhengende setninger
 • Snakker uforståelig
 • Ikke kan gjenfortelle enkle setninger

 

(Hentet fra Norsk Logopedlag: Forebygging: Om å utvikle språk)

Tips en venn Skriv ut